Чиптрип-экспедиция по Японии: Вслед за сакурой » Фусими Инари

Фусими Инари

Photo by Lin Mei on Unsplash