Чиптрип-экспедиция по Японии: Вслед за сакурой » Itsukushima Shrine, Miyajima Island

Itsukushima Shrine, Miyajima Island

https://pxhere.com, Creative Commons CC0

Walkway to the Itsukushima Shrine on Miyajima Island, Japan